13 januari 2021

Stap voor stap naar een Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid

Stap voor stap naar een Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen kan grote impact hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en kost werkgevers jaarlijks veel geld. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Trimbos-instituut nieuw materiaal online gezet om bedrijven te helpen bij het opstellen van een goed Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid).

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 15,5 procent van de werkende Nederlanders een ‘riskante drinker’ is. Dat betekent dat zij zoveel drinken dat er problemen worden ervaren door hun drinkgedrag. Het RIVM schat de kosten voor werkgevers door verzuim en productieverlies door alcoholgebruik op 1,3 miljard euro per jaar.

Voorkomen en zorgen
Een goed ADM-beleid richt zich in eerste instantie op het voorkomen van problemen, stelt het Trimbos-instituut. Medewerkers moeten daarom geïnformeerd worden over de effecten van middelen op de gezondheid en de risico’s ervan op de werkvloer. Daarnaast biedt een goed ADM-beleid zorg en ondersteuning bij (problematisch) middelengebruik, inclusief re-integratie na behandeling. Volgens het instituut is een verslaving een behandelbare ziekte en hoeft het geen reden voor ontslag te zijn.

Een handreiking op de website van het Trimbos-instituut ondersteunt bedrijven bij het opstellen van een ADM-beleid. Er staat een stappenplan voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het beleid. Daarnaast wordt er meer uitgelegd over het belang, het doel en de effecten van een goed ADM-beleid.

Tips
Een apart format geeft tips om het gesprek over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen binnen uw bedrijf op gang te brengen. Wat doe je als leidinggevende bijvoorbeeld als je vermoedt dat een werknemer onder invloed is op het werk? Of als je vermoedt dat hij of zij te maken heeft met problematisch middelengebruik of een verslaving? Het format geeft ook informatie over het vastleggen van gezamenlijke afspraken op de werkvloer.

De handreiking en het format voor het ADM-beleid zijn gratis te downloaden op de website van het Trimbos-instituut. Op de site staat ook een infographic met de recentste cijfers over middelengebruik onder werkende Nederlanders en het ziekteverzuim als gevolg daarvan.