22 november 2023

Analyse data scan voor medewerkers; kansen voor vitaliteitspartners!

Analyse data scan voor medewerkers; kansen voor vitaliteitspartners!

Sinds de start van Vitaal Bedrijf hebben 250 bedrijven zich aangemeld om de scan voor medewerkers in te zetten in hun organisatie. Dit om hen een beeld te geven van de vitaliteit van hun medewerkers, de behoefte van medewerkers om zich vitaler te gaan voelen en de rol die een werkgever daarin kan innemen. Elk half jaar analyseert Vitaal Bedrijf de data. Ondanks dat corona achter ons ligt, is het beeld die de data geven niet anders geworden. 

Medewerkers geven zichzelf nog steeds het gemiddelde rapportcijfer van een acht min voor hun vitaliteit. Zoom je echter in of zij ook voldoen aan  de landelijk vastgestelde vitaliteitsnormen dan zit daar nog wel ruimte voor verbetering. Met name op het behalen van de beweegnorm (slechts 34%), zitnorm van max 8 uur/dag (57%) en de voedingsnorm (47%). 

Hoe voelen de medewerkers zich?

Dit zijn ook de thema’s waar medewerkers graag aan werken om hun vitaliteit te verhogen (meer bewegen op het werk (35%), meer bewegen binnen het werk (32%) en afvallen (26%). Ook wordt het thema meer ontspannen veel genoemd (31%). Ruim 30% van de mensen wil aan de slag met meer bewegen op het werk en buiten het werk om zich vitaler te voelen. Echter als je kijkt naar hun tevredenheid over de mogelijkheden die de werkgever biedt op dat vlak wordt dit gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 5,5. Beduidend lager dan een thema als werksfeer (7.2) of werkdruk (6.3).

Huidige aandacht werkgever op vitaliteitsthema

Als we kijken naar de rapportcijfers die de werkgever krijgt op het gebied van het faciliteren van vitaliteit, komt naar voren dat ruim 60% van de medewerkers aangeeft niet deelgenomen te hebben aan activiteiten georganiseerd door de organisatie. De meest gehoorde reden (35%) is dat er geen activiteiten georganiseerd worden op het werk. Op nummer 2 met 19% staat de reden ‘Ik doe al voldoende voor mijn gezondheid in mijn vrije tijd’. Slechts 2% van de medewerkers vindt dat een werkgever zich niet behoort te bemoeien met zijn vitaliteit. Er lijkt dus voldoende ruimte te zijn voor werkgevers om hier mee aan de slag te gaan.

Waar mee aan de slag?

Tot slot nog één opvallend cijfer. Een nieuw cijfer nu we iets dieper in de data konden gaan met ruim 3000 respondenten. De groep medewerkers die niet deelneemt aan activiteiten heeft gemiddeld een motivatie om aan vitaliteit te werken van 5,3 terwijl de groep die deelneemt een motivatie heeft van 6,3. De vraag blijft dus belangrijk ‘Hoe bereiken we ook die medewerker met minder motivatie om zijn vitaliteit op niveau te houden of te brengen?’