‘Toen bleek dat mensen er echt iets aan hadden, zijn we meer gaan investeren’

‘Toen bleek dat mensen er echt iets aan hadden, zijn we meer gaan investeren’

ABN AMRO is geen groentje op het gebied van vitaliteit op de werkvloer. De bank heeft al tien jaar een uitgebreid programma om zijn medewerkers zo gezond mogelijk aan de slag te houden. Ook nu – in coronatijd – wordt er van alles bedacht en georganiseerd. “Samen werken aan vitaliteit levert niet alleen gezondheidsvoordelen op”, concludeert HR Reward Consultant Monique Bosbaan. “Collega’s leren elkaar ook beter kennen en werken daardoor beter samen.”

Door corona is alles even helemaal anders omdat veel mensen thuiswerken, maar dat betekent niet dat Bosbaan stilzit. “We zijn bij de eerste golf in no-time overgeschakeld naar online aanbod. Er is een intranetpagina gelanceerd met de naam ‘Wij zijn collega’s’, waar medewerkers van alles kunnen vinden over deze specifieke periode”, vertelt ze. “Zoals informatie over workshops en lezingen over voeding, slaap, online fysio en energiek blijven, maar ook tips over gezond thuiswerken. Binnenkort introduceren we een regeling waarbij medewerkers thuiswerkmiddelen kunnen bestellen, zoals een bureau, stoel, beeldscherm, muis en toetsenbord.”

Volgens Bosbaan heeft corona het vitaliteitsbeleid zelfs een boost gegeven. “Het samen sporten ligt nu even stil, maar er is er veel animo voor de online events en er kunnen veel meer medewerkers meedoen dan voorheen fysiek. Het grote nadeel is dat je slechter zicht hebt op wat er bij mensen speelt. Gaat het echt wel goed of lijkt dat alleen maar zo? Daarom hebben we pas nog een bericht naar iedereen gestuurd met als onderwerp ‘Hé, hoe gaat het met jou?’ Enerzijds om aan te geven dat we oog voor ze hebben, maar ook om ze nog eens te wijzen op wat ze kunnen doen als het minder goed gaat. Waar kun je heen als je een probleem hebt? Wat kun je doen voor een collega en wat kunnen leidinggevenden voor jou betekenen? We benadrukken heel erg: houd contact, werk gezond, zorg goed voor jezelf.”

Behalve bij bedrijfsmaatschappelijk werkers en bedrijfsartsen kunnen de 22.000 bankmedewerkers altijd terecht bij een coach. Dat zijn collega’s die geschoold zijn als coach en zich hebben verenigd in het CoachesNetwerk, vertelt Bosbaan. “Daarnaast worden onze medewerkers elk jaar uitgenodigd voor een uitgebreide gezondheidscheck door onze arbodienst. Die bestaat uit een online vragenlijst en een fysiek onderzoek, met onder meer een ecg. Als het nodig is, kunnen ze daarna een half jaar leefstijlcoaching krijgen. Door corona lag dat even stil, maar we hebben het nu weer opgestart.”

Behoeften medewerkers
“In het verleden richtten we ons vooral op curatieve zorg. Dus als er iets aan de hand was, verwezen we iemand door. Maar om risico’s te signaleren en daarop te reageren, zijn we tien jaar geleden veel meer gaan kijken naar de behoeften van onze medewerkers”, legt Bosbaan uit. “Zodat ze goed in hun vel zitten en ’s avonds minstens zoveel energie hebben als voor ze aan hun werkdag beginnen.”

Volgens Bosbaan was het in het begin een beetje uitproberen, omdat er in die tijd nog niet zoveel bedrijven bezig waren met vitaliteit. “Het eerste wat we hebben gedaan is de losse dingen die we al hadden, zoals fysiotherapie en fitness, bij elkaar brengen en één plek geven op intranet. Daarna hebben we wat workshops uitgeprobeerd en een vitaliteitsmarkt georganiseerd om medewerkers te informeren over de mogelijkheden bij de bank en om ze in gesprek te laten gaan met de aanbieders.”

De mensen stonden in de rij voor testjes om hun bloeddruk of cholesterol te laten meten, vertelt Bosbaan. “Je gaat niet naar een dokter als je geen klachten hebt, maar veel werknemers waren toch wel benieuwd naar hun gezondheid. We hebben er ook best veel dingen uitgehaald die niet goed waren. Op die manier zijn we heel langzaam begonnen en hebben we het steeds verder uitgebreid. Toen bleek dat mensen er echt iets aan hadden, zijn we er ook meer in gaan investeren.”

Doorlopend programma
ABN AMRO biedt zijn medewerkers het hele jaar een doorlopend programma, waarbij ze zich elk kwartaal richten op één van de vier aandachtspunten: mentaal, fysiek, sociaal en gezond werken. “Nu staat het thema mentaal centraal en dat valt ook samen met de Week van de Werkstress in november”, vertelt Bosbaan. “Normaal gesproken geven we met wat ludieke, opvallende acties extra aandacht aan zo’n thema. Zo hebben we in voorgaande jaren een theaterstuk gehad over burn-out. Daarin gebeurden voor onze medewerkers heel herkenbare dingen en daarover gingen we dan na afloop in gesprek. Zo proberen we ze steeds weer te wijzen op het doorlopende vitaliteitsaanbod.”

Dit kwartaal worden er onder meer online trainingen over mindfulness, slaap, stressmanagement en de balans tussen werk en privé aangeboden. Bekende sprekers als Erik Scherder, Ben Tiggelaar, Thijs Launspach en Judith Noordzij geven een lezing. “Maar ook een collega van ons, oud-softbalster Ginger de Weert, spreekt over dingen die zij heeft meegemaakt, over vallen en weer opstaan. Daar verheug ik me erg op.”

Onderscheidend
“Ik zie ons vitaliteitsbeleid ook als een mooie, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde”, zegt Bosbaan. “Jonge werkzoekenden kijken vaak wat kritischer naar wat een bedrijf te bieden heeft. Het gaat ze niet alleen om het salaris, maar ook om bijvoorbeeld de duurzaamheid van een bedrijf. Het feit dat een bedrijf bereid is te investeren in zijn werknemers, maakt het onderscheidend. Daardoor is het ook makkelijker om nieuwe talenten op de arbeidsmarkt aan te trekken.”

Het verzuim is bij ABN AMRO laag in vergelijking met soortgelijke bedrijven, maar dat komt volgens Bosbaan ook door de cultuur en de manier van leidinggeven. “Wat ik belangrijk vind, zijn de reacties. Ik heb vaak te horen gekregen dat medewerkers trots zijn dat hun bedrijf dit allemaal voor ze doet. Anderen geven aan dat ze hun collega’s beter hebben leren kennen en daardoor ook beter samenwerken. Het levert dus niet alleen gezondheidsvoordelen op.”

Ambassadeurs
“Het gaat allemaal niet vanzelf”, zegt Bosbaan. “Het vitaliteitsbeleid is eigenlijk een bedrijfje op zich met het neerzetten van de basis, het organiseren van dingen, het mobiliseren van medewerkers. We hebben 150 ambassadeurs, die tijdens speciale dagen leren hoe ze andere mensen kunnen enthousiasmeren. Dat zijn werknemers die zich daarvoor hebben aangemeld en dat vrijwillig doen. Vitaliteit is iets waar veel marketing voor nodig is en waar je voortdurend de aandacht op moet blijven vestigen.”

“Je moet ook een lange adem hebben, want in elk groot bedrijf zijn er natuurlijk heel veel dingen die aandacht behoeven. Een voorbeeld: sinds een jaar organiseren we lezingen en workshops over de overgang bij vrouwen, maar het was niet makkelijk om dat op de kaart te krijgen bij het management. ‘Waarom zouden we dit doen als bank? Het is maar een klein clubje’, waren de reacties. Ik denk dat we nu in één jaar richting de 800 tot 900 deelnemers gaan. Er is ontzettend veel behoefte aan.”

Bosbaan stelt dat het vitaliteitsbeleid bij ABN AMRO in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Het is geïntegreerd in het bedrijf en ik ben tevreden over wat we allemaal al hebben bereikt, maar het kan nog steeds beter en mooier. Ik zou graag zien dat het bij nog meer onderdelen van de bank meer op de voorgrond komt te staan.” Haar tip aan andere bedrijven? “Ga het niet alleen van bovenaf doen. Betrek je mensen erbij, laat ze meedenken en mee ontwikkelen. Dan krijg je het grootste draagvlak.”

Benieuwd hoe jouw bedrijf scoort op vitaliteit en wat de behoeftes zijn van je medewerkers op dit gebied? Doe dan de scan en kijk wat jij kunt doen voor een vitaal bedrijf.